Trang chủ > Lý giải được sự thay đổi của nhà cái
thabet
Lý giải được sự thay đổi của nhà cái
Nếu người ta gieo con xúc sắc thì kết quả sau cùng sẽ là một sự ngẫu nhiên phần trăm được chia cho đều cho sau mặt, đồng thời gieo 1 đồng xu cũng vậy phần trăm là 50/50 cho 2. Nếu việc này được tiến hành một cách hoàn toàn công bằng và tự nhiên thì kết quả tổng hợp cho nhiều lần ném đồng xu sẽ tuân thủ xác suất 50/50, Tuy nhiên, nếu trên một mặt nào đó của đồng xu được gia tăng thêm trọng lượng, thì kết quả thu được có thể sẽ không tuân thủ xác suất như trên nữa.
 
Cá Cược Trực Tuyến